Integrētā augu aizsardzība

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Integrētā augu aizsardzība" (160 stundas)

Izglītības programmas kods: 30P 621 001

Licencēta 2017.gada 21.novembrī

Akreditēta 2018.gada 2.februārī