Konsultācijas

Skola sniedz konsultācijas, pamatojoties uz kultūrauga novērojumiem un iespējamā apdraudējuma prognozi, un palīdz pieņemt lēmumus par atbilstošākām kultūraugu audzēšanas tehnoloģijām.

Skolas sniegtās konsultācijas ir vērstas uz ražošanas un rentabilitātes pieaugumu, ievērojot integrētos audzēšanas principus.