28.11.2013

26. un 27. novembrī  Dekšāres pagastā, Viļānu novadā notika Skolas organizētās mācības "Integrētā Augu Aizsardzības Sistēma", lekcijas un praktiskās nodarbības reģiona nozares speciālistiem.

 

17.10.2013

Vairāk kā četrdesmit ieinteresēti Latvijas lauksaimnieki, piedalījās Skolas organizētajās praktiskajās nodarbībās Jogevā, kur mācību tēmas "Miglotāju tehniskā pārbade Igaunijā" ietvaros, ieguva pieredzi par kaimiņvalsts miglotāju testēšanu pēdējo 13 gadu laikā.   

 

14.10.2013

9. un 11. oktobrī Skolā notika Latvijā pirmās apmācības (atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147) augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem apliecību iegūšanai.

Tika īstenota zināšanu atjaunošanas apmācības programma un pamatapmācības programma pārdevējiem, kas noslēdzās ar Valsts Augu Aizsardzības Dienesta eksāmenu, kuru visi veiksmīgi nokārtoja.

 

22.09.2013

Visvairāk vajadzīgas zināšanas, tās pievelk vēlāk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi.

/Krišjānis Valdemārs/

Sveiciens mūsu sadarbības partneriem un klientiem!

 

 

09.08.2013

 

Skola ir saņēmusi atļauju profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru un  augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācībai un iekļauta apmācību veicēju sarakstā Valsts augu aizsardzības dienestā.

Papildus informācija:

http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-jomas-a...

 

 

 

25.07.2013

 

Šī gada 23.jūlijā A/S „Latvijas Valsts Meži” rīkoja semināru „Latvāņa ierobežošanas metodes, to efektivitāte”. 

              

LVM projekta ietvaros, "Inegrētās Audzēšanas Skola" prezentēja jaunas un efektīvākas latvāņu apkarošanas metodes. Cīņā ar latvāņiem iesakot, kā vienu no svarīgākajiem instrumentiem, izmatot dabīgo bioloģisko daudzveidību. Projektā tiek apskatīti dažādi varinati kā latvāni nomācot, palīdzēt šajās teritorijās atgriezties iepriekš augušajām augu sugām.

 

Seminārā, Maritim Park Hotel Riga, piedalījās vairāk kā 100 intresenti no dažādām valsts un privātām institūcijām, vēlāk apskatot metodes arī Ķekavas novadā.

 

 

21.06.2013

 

 

 

17.06.2013

 

Agri stādītām kartupeļu šķirnēm 16.jūnijā ir konstatēta lakstu puve (Phytophthora infestants).

 

 

05.06.2013

4.jūnijā Skola piedalījās sadarbības partneru rīkotajā seminārā kartupeļu audzētājiem. Semināra tika diskutēts par sezonas aktualitātēm, kartupeļu audzēšanas problēmām un iespējamiem risinājumiem, kā arī tika pārrunāts par kartupeļu lakstu puves apkarošanu, izmantojot lēmuma atbalsta sistēmu sadarbībā ar Dacom datorprogrammu.

 

 

07.05.2013

Ābeļu kraupja askusporu izplatības kritiskais periods, 07.05.2013.

 

Dacom datorprogramma prognozē, ka saglabājoties siltam laikam un prognozētiem  nokrišņiem, iespējama  ābeļu kraupja (Venturia inaequalis) asku sporu izlidošana.

 

 

Lapas