07.04.2016

5. aprīlī Skolā notika nu jau tradicionālais augļkopju seminārs par aktualitātēm nozarē augu aizsardzībā, ābolu kraupja prognozēm saistībā ar Dacom, kas pulcēja gan mazākus, gan pašus lielālos ābolu audzētājus Latvijā. Seminārs noslēdzās ar daudzām, sirsīgām diskusijām, kas negribēja beigties. Paldies Visiem dalībniekiem un arī par brīnišķīgajiem Latvijas āboliem vēl aprīlī!  Lai laba ābolu raža!

                                                                   

30.03.2016

Skola 30.martā Zemkopības ministrijā organizēja semināru par latvāņu ierobežošanu LR ministriju pakļautības organizācijām. Seminārā piedalījās un aktīvās diskusijās iesaistījās LR Satiksmes ministrijas, VAS Latvijas Valsts ceļi, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, AS Sadales tīkls, Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi, AS Latvijas dzelzceļš, Rīgas domes pārstāvji.

Seminārs notika Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros.

 

07.03.2016

Skolas partāvji 3.-4.martā piedalījās 8. NORBARAG (Nordic Baltic Pesticide Resistance Action Group) konferencē Hyvinkā, Somijā, kur arī nolasīja referātu nezāļu un herbicīdu darba apakšgrupā / Weed and Herbicide subgroup / "Hogweed containment with integrated pest management methods", prezentējot arī Skandināvijas un Baltijas valstīm EPMPHASIS projektu

 

12.02.2016

Pēc pašvaldību ierosinājuma 9.februārī Vaives pagastā un 10.febrauārī Barkavā  Skola organizēja seminārus "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes". Seminārus apmeklēja vairāk kā 100 dalībnieku: pašvaldību pārstāvji,  mežu un zemju īpašnieki un apsaimniekotāji. Seminārs notika Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros.

Semināra norisi atspoguļoja Vidzemes reģionālā televīzija un LTV1, ko varat noskatīties šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=PpdpcfevutQ

Paldies visiem par aktīvu dalību semināros!

 

08.02.2016

5.februāri Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās" mācību noslēgums. Mācību procesā tika iegūtas un papildinātas zināšanas par lauksaimniecības kultūraugu barošanos un mēslošanas jautājumiem. Mācību kursu veiksmīgi apguva dārzkopības, mežsaimniecības, lauksaimniecības un lopkopības nozares speciālisti, kā arī Latvijas kooperatīvu agronomi.

 

25.01.2016

20.-.22.janvārī Briselē notika  Horizon 2020  ietvaros projekta "Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions - EMPHASIS” dalībnieku otrā tikšanās, vairāk kā 20 partneri no 10 valstīm, tai skaitā arī Skola. Tika vērtēts pirmā gadā paveiktais, kā arī apspriesta un precizēta projekta turpmākā darbība.

                                                                               

23.12.2015

Mēs uzslējām eglīti –

Dzīvu zaļu trepīti,

Pa kuru svecītes augšup skrej,

Lai paskatītos,

Lai paraudzītos

Visapkārt līdz pašai pamalei. (M.Cielēna)

 

 

16.12.2015
Šobrīd lauka pupas (Vicia faba) ir aktuāls kultūraugs sējumu struktūrā ne tikai Eiropas Savienības prasību dēļ. Tās ir labs priekšaugs labībai un proteīniem bagāta lopbarība. Pēdējo trīs gadu laikā lauka pupu audzēšanas platības Latvijā krietni palielinājušās. Līdz ar to audzis tām specifisko kaitīgo organismu (kukaiņu un slimību) izplatības risks. 2015. gada sezonā novērota plaša pupu sēklgrauža – Bruchus rufimanus   invāzija, kas iepriekšējos gados tika novērota tikai atsevišķos gadījumos. Raksts
 
 
11.12.2015

10. decembrī, jaunajā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1,Rīgā, notika prakstiska konference “Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas”, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. Konferencē piedalījās arī Skolas pārstāvji.

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/prog...

 

07.12.2015

1.decembrī Stendes Graudaugu selekcijas institūtā, 2.decembrī Siguldas pagasta Kultūras namā, un  3.decembrī Jaunkalsnavā, LVM Sēklas un stādi, Skola organizēja seminārus "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes", kur kopā piedalījās ap 200 ieinteresēto. Starp tiem vairāk kā 55 Latvijas pašvaldību pārstāvji, kā arī mežu un zemju īpašnieki, un apsaimniekotāji, kuriem ir aktuāla problēma ar latvāņiem. Seminārs notika Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros. Paldies visiem dalībniekiem par aktīvo piedalīšanos un atzinīgajiem vārdiem par semināra norisi.

10.11.2015

4. - 6. novembrī notika Meža nozares zinātniskā konference „Zināšanās balstīta meža nozare”, kas bija ļoti labi organizētā, apmeklēta, un sniedza vērtīgu informāciju par zinātni meža nozarē šodien ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Konferenci organizēja Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ''Silava'', Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, SIA ''Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts'', Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža nozares kompetences centrs un akciju sabiedrība ''Latvijas valsts meži''.  https://drive.google.com/file/d/0B_cPAeeFPI52Y19yWWFBQTB5b2c/view?pli=1

 

 

23.10.2015

Latvijas pašvaldības, zemju īpašnieki un apsaimniekotāji, kuriem ir aktuāla problēma ar latvāņiem, tiek aicināti uz semināru: "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes". Seminārs notiek Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros. Seminārs būs praktisks ar konkrētiem piemēriem no attiecīgajiem Latvijas novadiem, ar jaunākajām atziņām, un būtiski citādu pieeju latvāņu apkarošanas metodēs, 

Pieteikšanās līdz šī gada 20.novembrim, aizpildot  Pieteikums semināram .

 

 

Lapas