17.10.2014

16. oktobrī notika augu aizsardzības līdzekļu zināšanu atjaunošanas apmācības pārdevēju apliecību pagarināšanai, kur tirgotāji atbilstoši MK noteikumiem Nr. 147, iepazinās ar grozījumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā, jaunumiem un izmaiņām augu aizsardzības reģistrā, kā arī papildināja zināšanas par nelegālajiem vai viltotajiem AAL, darba aizsardzības prasībām un rīcību ārkārtas gadījumos, strādājot ar AAL.

Oktobrī un novembrī augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem Skolā notiks arī pamatapmācības, lai pēc Valsts augu aizsardzības dienesta organizēta pārbaudījuma nokārtošanas, sekmīgie varētu iegūtu  AAL pārdevēju apliecību.

 

 

04.09.2014

Uzsākot mācību gadu Skolas pasniedzēji kopā ar sadarbības partneriem apmeklēja jauno Bibliotēku www.lnb.lv. Iesakām arī Jums!

 

 

 

 

15.07.2014

Lauku pupas ir stauji augoša kultūra Latvijas laukos, pēdējo divu gadu laikā. Tomēr audzētājiem jāapzinās, ka par lauku pupu slimībām un kaitēkļiem vēl daudz jāmācās. Latvijā, lauku pupu sējumos šogad konstatētās slimības (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Verticillium spp., Uromyces viciae – fabe, Stemphylium spp., Peronospora viciae, Botrytis spp., Cercospora fabae, Ascochyta fabae u.c.) ir nozīmīgas, un dažas būtiski ietekmē lauku pupu ražību.  

 

 

13.06.2014

Šogad kartupeļu sausplankumainības (Alternaria solani) inficēšanās risks Latvijas apstākļos parādījās netipiski agri, Dobeles novadā 3.jūnijā. Jūnija pirmajā dekādē notika intensīva kartupeļu lakstu augšana (agrās šķirnes 8 dienu laikā izauga vairāk kā 20 cm), ko veicināja siltais laiks. Laika apstākļi bija labvēlīgi arī kartupeļu lakstu puves attīstībai.

 

Kartupeļu sausplankumainības izplatības kritiskais periods, Dacom modelis, 11.06.2014

 

 

06.05.2014

30.aprīlī pēc SIA„Bergvik Skog„ iniciatīvas Ludzas novada pašvaldībā notika Skolas vadīts vairāku stundu seminārs, kur interesentiem tika nolasīta lekcija un izvērstas aktīvas debates par latvāņu jaunām un efektīvām apkarošanas iespējām un būtiskāko, lai sasniegtu labu rezultātu. Seminārā piedalījās Ludzas novada pašvaldība, pārstāvji no Ludzas novada Ņukšu, Cirmas, Pureņu un Istras pagasta pārvaldēm, Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes, Kārsavas novada Mežvidu, Mērdzenes un Malnavas pagasta pārvaldēm, kā arī SIA „Bergvik Skog” darbinieki un sadarbības partneri. Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja jauno informāciju un bija motivēti turpmākai rīcībai latvāņu efektīvai apkarošanai.

 

22.04.2014

 

Augļkopjus jau 14.aprīlī informējām, ka ābeļu ziedu smecernieks (Anthonomus pomorum) šogad parādīsies ļoti agri. Šobrīd ļoti izteikti var redzēt jau ziedpumpuru bojājumus.

 

 

 

 

01.04.2014

smiley

paldies M. Malcenieka kungam par foto _ 31.03.2014

 

31.03.2014

 Dacom saviem klientiem visā pasaulē piedāvā lēmuma atbalsta sitēmas (LAS) - slimību un kaitēkļu modeļus, plašam  kultūraugu spektram http://www.dacom.nl/bestand/file/Disease_Models_2012.pdf

 Sadarbībā ar Dacom Skola arī šogad Latvijā piedāvā sekojošus kultūraugu slimību modeļus :

 

20.03.2014

19. martā  Dobelē notika mācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem. Pēc uzcītīgām mācībam, 100 % visi  lauksaimnieki sekmīgi  nokārtoja eksāmenu un ieguva augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecības.

26.02.2014

Priekuļu novada Jāņmuižā divas dienas, 24. un 25. februārī, notika augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācības. Pēc sekmīga eksāmena  nokārtošanas, operatori ieguva apliecības atbilstoši MK noteikumiem Nr.147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību".

 

 

24.01.2014

23. janvārī Skolā notika zināšanu atjaunošanas apmācības programma otrās klases profesionāliem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, atkārtotai apliecību iegūšanai (atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147).

 

 

Lapas