Pētījumi sakņu trupes ierobežošanā EMPHASIS projektā

Septembra sākumā Skola pabeidza divus pētījumus, iesniedzot praktiskas atziņas un secinājumus EMPHASIS projektam sadaļā par skujkoku saķnu trupi (Heterobasidion spp.) mežsaimniecībā. Pētījums ietver Latvijas zinātnieku /LSFRI Silava/ sasniegto, šīs ekonomiski nozīmīgās slimības ierobežošanā par infekcijas kritiskajiem periodiem Latvijas apstākļos, kā arī jaunas atziņas par slimības ierobežošanas iespējām projektā veiktajos izmēģinājumos un pētījumos.

 

 

Jaunumi