Pētījums EMPHASIS projektam par ošu dzīvotspēju pilsētvidē

Augustā Skola pabeidz pētījumu un iesniedz praktiskas atziņas un secinājumus EMPHASIS projektam par parastā oša (Fraxinus excelsior) dzīvotspēju pilsētvidē un to bojāejas cēloņiem.

 

Jaunumi