20.02.2015

Lai lauksaimnieki varētu atbildīgi un zinoši strādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, ziemas mēneši ir piemērots laiks mācībām. Skolā notiek mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, operatoriem un pārdevējiem, un rezultātā - VAAD izsniegtas apliecības darbībai ar augu aizsardzības līdzekļiem.

 

 

21.01.2015

Šogad mācīties gribētāji pārstāv ļoti lietu lauksaimnieku dažādību: sākot no 40 ha dārzkopības saimniecības līdz ap 6000 ha lielas augkopības nozares saimniecībai. Mācās arī mežsaimnieki, lauksaimniecības kooperatīvu darbinieki un tirgotāji.

 

 

19.12.2014

Dabas brīnums,

Gaismas tuvums

Sirdī katrā

Prieku ienes.

Ar egļu zaru,

Ar sveču liesmu

Pārkāpjam slieksni

Uz gaismas pusi.

Lai ietu ar Sauli

 Vienotā ritmā 

Pasaules telpā

Brīnumainā!

 

21.11.2014

Ainažu Jūrskolai, kas ir viena no mūsu Skolas dibināšanas iedvesmotājām, šī gada 23. novembrī aprit 150 gadi. Apsveicam!

To dibinājis Krišjānis Valdemārs, būdams cariskās Krievijas ierēdnis 1864. gadā, kā pirmo Latviešu Jūrskolu, lai latviešu puikas nav tikai jūrnieki, bet arī izglītoti kapteiņi. Pēc šī parauga vēlāk nodibināja daudzas līdzīgas skolas visā impērijā. Vairāk kā 60 gadus pirms Latvijas pirmās neatkarības, Valdemārs saprata, ka ar izglītību un zināšanām tautai var būt arī sava Valsts.

 

17.10.2014

16. oktobrī notika augu aizsardzības līdzekļu zināšanu atjaunošanas apmācības pārdevēju apliecību pagarināšanai, kur tirgotāji atbilstoši MK noteikumiem Nr. 147, iepazinās ar grozījumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā, jaunumiem un izmaiņām augu aizsardzības reģistrā, kā arī papildināja zināšanas par nelegālajiem vai viltotajiem AAL, darba aizsardzības prasībām un rīcību ārkārtas gadījumos, strādājot ar AAL.

Oktobrī un novembrī augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem Skolā notiks arī pamatapmācības, lai pēc Valsts augu aizsardzības dienesta organizēta pārbaudījuma nokārtošanas, sekmīgie varētu iegūtu  AAL pārdevēju apliecību.

 

 

04.09.2014

Uzsākot mācību gadu Skolas pasniedzēji kopā ar sadarbības partneriem apmeklēja jauno Bibliotēku www.lnb.lv. Iesakām arī Jums!

 

 

 

 

15.07.2014

Lauku pupas ir stauji augoša kultūra Latvijas laukos, pēdējo divu gadu laikā. Tomēr audzētājiem jāapzinās, ka par lauku pupu slimībām un kaitēkļiem vēl daudz jāmācās. Latvijā, lauku pupu sējumos šogad konstatētās slimības (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Verticillium spp., Uromyces viciae – fabe, Stemphylium spp., Peronospora viciae, Botrytis spp., Cercospora fabae, Ascochyta fabae u.c.) ir nozīmīgas, un dažas būtiski ietekmē lauku pupu ražību.  

 

 

13.06.2014

Šogad kartupeļu sausplankumainības (Alternaria solani) inficēšanās risks Latvijas apstākļos parādījās netipiski agri, Dobeles novadā 3.jūnijā. Jūnija pirmajā dekādē notika intensīva kartupeļu lakstu augšana (agrās šķirnes 8 dienu laikā izauga vairāk kā 20 cm), ko veicināja siltais laiks. Laika apstākļi bija labvēlīgi arī kartupeļu lakstu puves attīstībai.

 

Kartupeļu sausplankumainības izplatības kritiskais periods, Dacom modelis, 11.06.2014

 

 

06.05.2014

30.aprīlī pēc SIA„Bergvik Skog„ iniciatīvas Ludzas novada pašvaldībā notika Skolas vadīts vairāku stundu seminārs, kur interesentiem tika nolasīta lekcija un izvērstas aktīvas debates par latvāņu jaunām un efektīvām apkarošanas iespējām un būtiskāko, lai sasniegtu labu rezultātu. Seminārā piedalījās Ludzas novada pašvaldība, pārstāvji no Ludzas novada Ņukšu, Cirmas, Pureņu un Istras pagasta pārvaldēm, Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes, Kārsavas novada Mežvidu, Mērdzenes un Malnavas pagasta pārvaldēm, kā arī SIA „Bergvik Skog” darbinieki un sadarbības partneri. Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja jauno informāciju un bija motivēti turpmākai rīcībai latvāņu efektīvai apkarošanai.

 

22.04.2014

 

Augļkopjus jau 14.aprīlī informējām, ka ābeļu ziedu smecernieks (Anthonomus pomorum) šogad parādīsies ļoti agri. Šobrīd ļoti izteikti var redzēt jau ziedpumpuru bojājumus.

 

 

 

 

01.04.2014

smiley

paldies M. Malcenieka kungam par foto _ 31.03.2014

 

Lapas