Dalība apaļā galda sanāksmē ES Parlamentā

25. aprīlī Skola piedalījās apaļā galda sanāksmē "H2020 projekti uz pierādījumiem balstītai  lauksaimniecības politikai" ES Parlamentā (Briselē), kuru organizēja EMPHASIS projekts un EUCLID projekts http://www.euclidipm.org/. Pasākumu vadīja Eiropas Parlamenta loceklis Džovanni La Via (Vides, Sabiedrības Veselības un Pārtikas Nekaitīguma Komiteja).

http://www.euclidipm.org/news-events-euclid-ipm/320-h2020-projects-for-e....

 

 

Jaunumi