EMPHASIS projekta konsorcija partneru tikšanās Briselē

No 26. – 27. aprīlim Briselē norisinājās EMPHASIS projekta partneru 5.tikšanās, piedaloties projekta vadītājam un ārējiem recenzentiem. Projekta pārskata sanāksme deva iespēju novērtēt projekta darba plāna virzību, izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu laikā no 2016. gada septembra līdz 2018. gada februārim. Skolas pārstāvji sanāksmē uzstājās, prezentējot iepriekšējā pārskata perioda darba rezultātus (19-36 mēnesis) un plānotās aktivitātes projekta noslēguma gadā.

 

 

Jaunumi