Iznāk EMPHASIS projekta piektā ziņu lapa/ ISSUE No. 5 February 2018

Februāri ir iznākusi www.emphasisproject.eu ziņu lapa Nr.5 (ISSUE No.5 February 2018)

 

Jaunumi