Meža ilgtspējīga apsaimniekošana. Zeme un cilvēks – līdzsvarotā mijiedarbībā

9. novembrī  II starptautiskajā konferencē "Meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā. Zeme un cilvēks – līdzsvarotā mijiedarbībā", ko rīkoja Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Skola piedalījās ar 2 EMPHASIS projekta posteriem.. https://www.lmsp.lv/single-post/2017/11/21/Foto-un-prezent%C4%81cijas-no-konferences-Zeme-un-cilv%C4%93ks---L%C4%ABdzsvarot%C4%81-mijiedarb%C4%ABb%C4%81

 

 

Jaunumi